Spoštovani, spletni naslov www.lekarna-kocevje.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.
Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Predstavitev lekarne

Lekarniška dejavnost ima na Kočevskem že dolgoletno tradicijo, saj je iz arhivskih dokumentov razvidno, da se je dejavnost prodaje zdravil v Kočevju začela že leta 1945. Tedaj je bila ustanovljena »Lekarna«, ki je imela svoj sedež na Trgu 3. oktobra št. 11 v Kočevju.

Delovno organizacijo pod imenom LEKARNA KOČEVJE - RIBNICA, s sedežem v Kočevju, je ustanovil Okrajni ljudski odbor leta 1953, v sodni register pa je bila vpisana leta 1966.

S 01.01.1974 je bila konstituirana delovna organizacija brez temeljnih organizacij združenega dela z nazivom Lekarna Kočevje, p.o. Kočevje, Trg zbora odposlancev 72. Lekarna je imela v svoji sestavi strokovno enoto Ribnica, ki je imela depo zdravil v Sodražici (kasneje lekarniška postaja Sodražica).

Skupščina občine Kočevje je v letu 1974 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Kočevje, s sedežem na Trgu zbora odposlancev 72 v Kočevju.
Na sedanji lokaciji Lekarna Kočevje posluje od leta 2001.
Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti in je podrobneje urejena z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Skladno z določbo 1. odstavka 1. člena Zakona o lekarniški dejavnosti je lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Obseg oskrbe z zdravili vključuje izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. Lekarniška dejavnost se opravlja v lekarnah in njihovih podružnicah.

Poleg lekarniške dejavnosti opravlja Lekarna Kočevje še naslednje dejavnosti:

  • preskrba s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
  • izdajanje veterinarskih zdravil;
  • svetovanje pri predpisovanju, izdaji in uporabi zdravil;
  • zdravstveno – vzgojno izobraževalno dejavnost.

Lekarniška dejavnost je javna služba, saj gre za dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in s katero se prebivalstvu zagotavljajo zdravila, ki so nenadomestljiv pogoj za zagotavljanje z zakonom določenega obsega zdravstvenega varstva.

Lekarna Kočevje je z odločbo Ministrstva za zdravje verificirana za opravljanje lekarniške dejavnosti in tudi izpolnjuje pogoje za organiziranje priročnih zalog zdravil v zdravstvenih postajah v Osilnici, Vas-Fari in Predgradu.
Lekarna Kočevje je v letu 2011 pridobila tudi naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov.

Poslanstvo, vizija in politika kakovosti

Prepoznani smo kot prvi in najbolj dostopen partner uporabnikom zdravstvenih storitev.

Poleg izdelkov uporabnikom nudimo kakovostne lekarniške storitve ter gradimo na zaupanju in strokovnosti.

Z znanjem in kakovostnim izvajanjem osebne lekarniške obravnave smo ključni partner uporabnikom pri ohranjanju zdravja ter učinkovitega, varnega in kakovostnega zdravljenja z zdravili.

Zaposleni in njihovo znanje odločajo o konkurenčnosti in odličnosti zavoda.

Z znanjem in pristopom zagotavljamo ustanovam in posameznikom farmakoterapevtsko in farmakoekonomsko optimalno uporabo zdravil.

Razvijamo partnerske odnose z ustanoviteljem, zavarovalnicami in drugimi deležniki za uresničevanje poslanstva Lekarne Kočevje.

Napredek in rast dosegamo z neprestanim izboljševanjem procesov vodenja kakovosti, z razvojem politik in strategij, z upravljanjem virov in procesov, s partnerskim sodelovanjem in z razvojem zaposlenih.

Poslovno odličnost razumemo kot umetnost ustvarjanja zadovoljnih kupcev, kompetentnih in zadovoljnih zaposlenih, hkrati pa je to naša veščina spodbujanja družbene odgovornosti.

 

Politika kakovosti

• stalen proces izboljšav sistema vodenja kakovosti,

• upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev,

• nenehno izboljševanje naših storitev,

• stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja,

• stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,

• skrb za zdravo in varno delo zaposlenih in

• stalno izboljševanje komunikacij

 

 

Magdalena Petković, mag. farm.

Lekarna Kočevje

Roška cesta 16
1330 Kočevje

Tel.1: +386 1 893 16 13
Tel.2: +386 1 893 16 14

Fax:   +386 5 915 61 49
E: info@lekarna-kocevje.si 

Delovni čas lekarne
pon - pet 7:00 - 19:00
sob 7:00 - 13:00

Dežurna služba
pon - pet 19:00 - 20:00
sob - ned 17:00 - 19:00
prazniki 17:00 - 19:00